امروز : جمعه 17 آذر 1402
www.nivanebtekar.com
نیوان ابتکار
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی

گروه خودرو سازی سایپا
گروه خودرو سازی سایپا
شرکت های زیر مجموعه
فهرست شرکت های زیر مجموعه
سرمایه گذاری در شركتهای زیر مجموعه گروه خودرو سازی سایپا

شرکت پارس خودرو

شرکت زامیاد

شرکت لیزینگ رایان سایپا

شرکت ایران کاوه سایپا

شرکت خودرو سازی بنیان توسعه پارس

شرکت ساربان سرمایه ایرانیان