امروز : جمعه 17 آذر 1402
www.nivanebtekar.com
نیوان ابتکار
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی

گروه خودرو سازی سایپا
گروه خودرو سازی سایپا
موضوع فعالیت
موضوع فعالیت

موضوع فعالیت : شرکت بر طبق ماده 3 اساسنامه به شرح زیر می باشد:

الف)- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند:

الف-1)- خودرو، ساخت قطعات، لاستیک و پلاستیک و سایر صنایع مرتبط با خودرو از جمله تامین لوازم و قطعات و خدمات و بازرگانی مرتبط با خودرو.

الف-2)- سرمایه گذاری در اوراق بهادار به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری با رعایت مقررات مربوط به شرکت‌های سرمایه گذاری.

ب)- انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند الف فوق

ب-1)- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

ب-2)- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر

ب-3) – انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر

ب-4)- تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه با تضمین بازپرداخت

ب-5)- تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر

ب-6)- شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در خصوص بند الف فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر

ب-7)- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر

ج)- سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصراً به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند.

ج-1)- خدمات موضوع بند 2 فوق

ج-2)- حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات