امروز : جمعه 17 آذر 1402
www.nivanebtekar.com
نیوان ابتکار
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی

گروه خودرو سازی سایپا
گروه خودرو سازی سایپا
هیأت مدیره
اعضاء هیأت مدیره - مدیر عامل
اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار
شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)
نام نماینده اشخاص حقوقی : فیروز حسین‌زاده
سمت : مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره
شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص)
نام نماینده اشخاص حقوقی : امیرحسین نعمت بخش
سمت : رییس هیات مدیره
شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو (سهامی خاص)
نام نماینده اشخاص حقوقی : مسعود صادقی کردار
سمت : عضو هیات مدیره
شرکت مهندسی توسعه سايپا ( سهامی خاص )
نام نماینده اشخاص حقوقی : یعقوب محمودی
سمت : عضو هیات مدیره
شرکت تولید رینگ سایپا ( سهامی خاص)
نام نماینده اشخاص حقوقی : خلیل هوشیار کهل
سمت : عضو هیات مدیره